Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

Szakiskola – SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ rész–szakképesítés

Korszerű világunkban már szinte alapkövetelmény a számítógép ismerete, használata

A Számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés az Ügyviteli szakmacsoporton belül, az 'Irodai asszisztens' szakképesítés rész–szakképesítése.

OKJ–azonosító: 31 346 02

A Számítógépes adatrögzítő:
 • adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez.
 • kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készít.
 • dokumentum szerkesztési feladatokat végez.
 • adatokat, információkat kér, gyűjt, továbbít hagyományos és elektronikus úton.
 • közreműködik a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában.
 • kimutatásokat, táblázatokat készít táblázatkezelő programmal.
 • táblázatba, adatbázisba adatokat tölt fel, frissít, korrigál.
 • adatbázisokból adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez.
 • adatokat megjelenít grafikon, diagram segítségével adatbeviteli feladatot végez.
 • adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatos feladatokat végez.
 • iratokat és dokumentumokat kezel.
 • ügyvitel–technikai, irodai kommunikációs eszközöket, berendezéseket használ.

Más területen elhelyezkedőknél előnyt jelent az Számítógépes adatrögzítő bizonyítvánnyal elismert számítógépes ismeret. Napjainkban egyre jobban elterjedőben van a távmunka lehetőség, melyhez alapvetően szükséges a számítógépes adatrögzítő végzettség.

Szakmai tantárgyak Iskolánk Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény, így az általános OKJ–s képzéssel ellentétben, két év alatt szerzik meg tanulóink a Számítógépes adatrögzítő szakmai bizonyítványt. Ugyanez az oka annak, hogy csak az Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának javaslata alapján vesszük fel a gyerekeket. Szakiskolánkban a 8. osztály elvégzése és az 1 éves előkészítő osztály elvégzése után kezdődik a 2 éves számítógépes adatrögzítő szakmai képzés.

Szakiskolánkban a számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A tanulásban akadályozottak esetében a számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés képzése során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik. A fejlesztés a tanítás–tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentésére irányul.

Szakiskola - Számítógépes adatrögzitő - órai munka Tudjuk, hogy a számítástechnika, a számítógép a legnépszerűbb eszköz a XXI. század fiataljai számára. Így van ez a tanulásban akadályozott diákok esetében is. Szakiskolánk legnépszerűbb szakmai képzése a számítógépes adatrögzítőké, minden évben jelentős túljelentkezés tapasztalható. Mivel minden tanulónak a Szakiskola biztosít saját gépet – hisz az elméletigényes gyakorlat hatékonyságához ez hozzátartozik – a kívülálló gyermekek azt látják, hogy igen jól érzik magukat az ezt a számítógépes adatrögzítő szakmát végzők.
Pedig kemény munka folyik: minden évben komoly sikereket érünk el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken: 1., 3., 4., 5., helyezéseket hoztunk haza.

A két éves szakképzés szakmai vizsgával zárul, ahol szakmai gyakorlati és elméleti tudásukról adnak számot a tanulók. A felkészítés során a rászoruló tanulókat egyéni fejlesztésekkel segítjük. A sikeres vizsga után OKJ-s bizonyítványt kapnak a Számítógépes adatrögzítő szakmáról.

 

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítésről általában

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés során az elmélet és gyakorlat aránya: 40%–60%

A Számítógépes Adatrögzítő rész–szakképesítés moduljai:
 • 10070–12 – Munkahelyi kommunikáció
 • 10067–12 – Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

 

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés képzés célja

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés képzés célja, hogy a tanulóink olyan gyakorlatban használható informatikai és ügyviteli ismereteket szerezzenek, amellyel alkalmassá vállak irodai ügyfélszolgálati feladatok ellátására.

Elsajátítják az operációs rendszer alapvető kezelésével és az irodai programcsomagok mindennapi használatával kapcsolatos szövegszerkesztési, táblázatkezelési, grafikai, prezentáció készítési és adatbázis kezelési ismereteket. Megismerik az interneten történő információ-szerzés és az elektronikus levelezés lehetőségeit.

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés során megismerik a háttér–irodai dolgozó munkatársakkal szemben támasztott szakmai és viselkedési elvárásokat, az ügyfélkapcsolati adminisztrációban általánosan előforduló iratok, nyomtatványok azonosítását, készítését, illetve kitöltését. Elsajátítják az ügyvitelben használatos berendezések biztonságos és költséghatékony használatát.

Szakiskola - Számítógépes adatrögzitő - órai munka A számítógépes adatrögzítő rész-szakképesítés oktatása során elsajátítják a gépírást tízujjas vakírással (100 leütés/perc). Megtanulják hivatalos levelek, iratok kialakításának, fogalmazásának nyelvi formáit, általános szabályait, a stilisztika, a helyesírás és a nyelvhelyességi szabályok betartásával.
Megismerik a szervezet által használt adatok, információk rendszerezését, nyilvántartását, feldolgozását, az ügyfélszolgálatokon használt legfontosabb adatbázisok elemzését.
Számítógépes adatrögzítő szak tantárgyai: a közismereti tárgyak mellett (magyar, informatika, matematika, testnevelés) a legtöbb órában szakmai tárgyakat tanítunk: alapismeret, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, weblapszerkesztés, ügyiratkezelés, adatvédelem, gépírás, kommunikáció.

 

A számítógépes adatrögzítő rész–szakképesítés képzés tananyaga

 1. Az irat-, dokumentum– és ügyvitel–technikai berendezés kezelése (iratkezelés, iktatás, selejtezés, iratkezeléshez szükséges irodatechnikai eszközök kezelése /pl. fénymásoló, diktafon, projektor, iratmegsemmisítő/, számítógép és az operációs rendszer felhasználói szintű kezelése).
 2. Fájlok és mappák kezelése, számítógép hálózati alapismeretek, az internet használata és elektronikus levelezés, prezentációkészítő, rajzoló és grafikai programok alapfunkciói, a biztonságos számítógép használat alapkérdései: mentések, víruskeresés, tűzfal programok.
 3. Gépírás, szövegszerkesztés és táblázat– és adatbázis–kezelés: adatbeviteli feladatok elvégzése tízujjas vakírással, nyomtatott szövegről, kéziratról, javított, felülírt, szkennelt dokumentumról másolat készítése, hallott szöveg /pl. hangfelvétel, telefonhívás/ gépírással történő rögzítése, dokumentum-szerkesztési munkák elvégezése táblázatba, adatbázisba adatok feltöltése, frissítése, korrigálása.
 4. Adatkezelés, adatfeldolgozás, adatvédelem: közreműködnek a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerezésében nyilvántartásában, feldolgozásában.

Számítógépes adatrögzítő - Bemutató - Megnézem

Belépés diákoknak az InfoTesztre

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt