Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézmény - Ezredéves Iskola
 

Szakiskola – TEXTILTERMÉK ÖSSZEÁLLÍTÓ rész–szakképesítés

OKJ-azonosító: 21 542 02

A Textiltermék- összeállító rész–szakképesítés:

 • A rész–szakképesítés azonosító száma: 21 542 02
 • Rész–szakképesítés azonosító száma: OKJ: 33 542 05 0100 21 04
 • A rész–szakképesítés megnevezése: Textiltermék–összeállító
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Elmélet aránya: 30%
 • Gyakorlat aránya: 70%

Az Iskolai előképzettség: Nem igényel befejezett iskolai végzettséget vagy iskolai előképzettség hiányában.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama, az első szak–képzési évfolyamot követően 70 óra.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges.

 

A Textiltermék–összeállító rész-szakképesítés képzés célja:

A Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának javaslata alapján vesszük fel a gyerekeket. Egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztjük diákjainkat, megfelelő segítséggel igyekszünk tanulóinkat a legoptimálisabb tudáshoz juttatni. Az ismertek sokoldalú szemléltetésével igyekszünk a gyakorlatot megerősíteni.

Szakiskola - Textiltermék összeállító - gyakorlat Speciális szakiskolánkban a Textiltermék–összeállító rész–szakképesítés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

 

A tanulók szakmai elméleti– és gyakorlati képzése az iskolában kialakított tanteremben és a jól felszerelt, korszerű gépekkel ellátott tanműhelyben történik szakoktató irányításával.

A Textiltermék–összeállító szakmai képzés célja olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni ezen szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköreit, foglalkozásait. A 2 éves tanulmányi idő végén képes modulzáró vizsgát letenni, amely írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

A Textiltermék–összeállító képzés során tanulóink korszerű szakmai alapműveltséget, általános és speciális alapozó szaktudást nyújtunk a szakmai munkatevékenység ellátásához.

Szakmaszeretettre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra neveljük a fiatalokat, fejlesztjük tanulóink esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét.

Megismertetjük tanulóinkkal az adott technológiai folyamatokat, aktuális divatjegyeket, a különböző formai megoldásokat.

 

A Textiltermék-összeállító képzés szakmai követelmények:

 • méretet tud venni a különféle textiltermékek készítéséhez,
 • tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket,
 • kiválasztja a mért adatok alapján a méretnagyságot a táblázatból,
 • felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket,
 • összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, mintadarab alapján.

A munkát nehezíti az a tény, hogy a szakma nyelvezete idegen a tanulók számára.

Szakiskola - Textiltermék összeállító - gyakorlat A Textiltermék–összeállító képzés szakmai vizsgájára való felkészítés folyamatos, a tanulók számára komoly feladatot jelent, szokni kell a vizsgaszituációt is.

Az első év végén 90 órás nyári gyakorlatot kell teljesíteni, amit iskolánk varrodai tanműhelyben végezhetnek a diákok.

Lehetőség nyílit a tanulóinak a második osztályban, hogy bekerüljenek a Szakma Kiváló Tanulója versenyén részt venni. Ha ezen sikeresen teljesít, akkor ő felszabadul.

A tananyag feldolgozásánál előnyt jelent, hogy lehetőségünk van a többszöri ismétlésre, begyakorlásra. Az ismereteket sokoldalúan tudjuk szemléltetni, elméleti ismereteket a gyakorlatok során megerősíteni.

 

A textiltermék–összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.

 

A textiltermék-összeállító rész-szakképesítéssel rendelkező fiatalok képesek lesznek:

 • Műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni,
 • Kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a ruhagyártók specifikációi és igénye szerint,
 • Méreteket és mérettáblázatokat értelmezni,
 • Alapszabásmintát készíteni,
 • Alapszabásmintát modellezni,
 • Szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni,
 • Textiltermék ragasztási műveleteket végezni,
 • Vasaló berendezéseket üzemeltetni,
 • Ruhaipari gépeket üzemeltetni,
 • Kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani,
 • Befejező munkálatokat elvégezni.

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

"Járványügyi eljárásrend":

Seregélyesi út 123.
Szekfű Gy. u. 6.
Budai út 90.


Étkezési díj térítése: e-számlán

Étkezési térítési díjak 2020 szeptember 1-től

Az étkezés lemondásának rendje változik

Tájékoztatás szünidei étkeztetésről

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt