Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézmény - Ezredéves Iskola
 

Szakiskola – VIRÁGKÖTŐ rész–szakképesítés

A Virágkötő Rész–Szakképesítés a Mezőgazdasági Szakmacsoporton belül, a virágkötő virág–dekoratőr szakképesítés rész–szakképesítése.

OKJ–azonosító: 31 215 02

A Virágkötő rész-szakképesítés:
 • A rész-szakképesítés azonosító száma: 31 215 02
 • A rész-szakképesítés megnevezése: Virágkötő
 • Hozzárendelt FEOR szám: 5119
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Elmélet aránya: 30 %
 • Gyakorlat aránya: 70 %
 • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakiskolán Virágkötő szakképesítést szerezhet minden tanuló, aki nem színtévesztő, és akit a kötelező pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton egészségügyileg alkalmasnak minősítettek.

Szakmai alkalmassági követelmények: esztétikai érzék, kézügyesség, kreativitás, kommunikációs képesség, megfelelő fizikai állóképesség, kifogástalan személyi higiénia.

 

A Virágkötő rész-szakképesítés képzés célja:

Iskolánk Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény, így az általános OKJ–s képzéssel ellentétben, két év alatt szerzik meg tanulóink a Virágkötő szakmai bizonyítványt. Ugyanez az oka annak, hogy csak az Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának javaslata alapján vesszük fel a gyerekeket.
Szakiskolánkban a 8. osztály elvégzése és az 1 éves előkészítő osztály elvégzése után kezdődik a 2 éves a Virágkötő szakmai képzés.

Szakiskola - Virágkötő - gyakorlat Szakiskolánkban a Virágkötő rész-szakképesítés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A fiatalok szakképzésének célja a munkaerő–piaci igényeket kielégítő szakmai tudáson túl, a többségi társadalomba beilleszkedő, önálló életvitelre alkalmas személyiség kialakítása;

 • a piacképes tudás, a munkakészség, mely tegye lehetővé az elsődleges vagy másodlagos munkaerő piaci elhelyezkedést,
 • önállóság az ismeretszerzésben, a közlekedésben, önkiszolgálásban,
 • önállóság az életvezetésben,
 • szociális készségek, megfelelő közösségi kontaktusok a munkahelyen és a lakókörnyezetben.

 

A Virágkötő rész–szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos növényfelismerés alapvető elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret elsajátítására a szakmai gyakorlatok a legalkalmasabbak.

Szakiskola - Virágkötő - gyakorlat Szakmai vizsgáztatás, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtanak segítséget a szakmák elsajátításához és a felnőtt életre való felkészüléshez.

A virágkötő rész-szakképesítés képzés során tanulóinknak korszerű szakmai alapműveltséget, általános és speciális alapozó szaktudást nyújtunk a szakmai munkatevékenység ellátásához.

Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra neveljük a fiatalokat, fejlesztjük tanulóink esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét.

A virágkötészeti növényekből és segédanyagokból virágdíszeket állít elő. Feladata az ünnepi események, belső és külső terek díszítése, hangulatossá tétele. Kézműves és művészi szinten művelhető:

 • Virágkezelést, előkészítést végez
 • Virágdíszeket készít
 • Rendezvények virágdíszítését végzi

Közreműködik az üzlet/telephely szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában:

 • Csokrokat készít
 • Tűzött virágdíszeket készít
 • Koszorúkat készít
 • Alkalmi virágdíszeket készít
 • Díszítési feladatokat végez
 • Csomagolási feladatokat végez

Növény-összeültetéseket végez:

 • Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, vízberakás)
 • Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)
 • Előkészíti a növényeket, kellékeket virágkötészeti felhasználásra
 • Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban
 • Szaktanácsot ad a növényelhelyezésre,– ápolásra vonatkozóan

Virágkötő tanulóink képzése során több városi intézménnyel illetve vállalkozással van jól működő partnerkapcsolatunk.

A gyakorlati foglalkozásokhoz nélkülözhetetlen élővirágokat egy székesfehérvári virág nagykereskedés biztosítja iskolánk számára. Ide a tanévfolyamán több alkalommal is ellátogatunk tanulóinkkal melynek során, megismerkedhetünk a virágértékesítéssel, tárolással, növényápolási feladatokkal. Bővíthetjük ismereteinket a különböző ipari segédanyagok, kellékek nagybani forgalmazásáról, tárolásáról. Megfigyelhetjük a nagyobb virágos ünnepekre való felkészülést is.

A növénytermesztéssel kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében egy szegfű és krizantémtermesztéssel foglalkozó családi vállalkozásokhoz visszük el tanulóinkat üzemlátogatásra. A termesztő berendezések, a növényápolási, virágszedési feladatok, megkönnyítik tanulóink dísznövény termesztési ismereteinek elsajátítását. Rendszeresen ellátogatunk, a Bioritmus kertészetbe ahol növényismereti feladatokat végzünk.
Több városi virágüzletben ellátogatva ismerik meg diákjaink a mindennapi virágüzleti tevékenységet, feladatokat.
Alkalmanként megfigyeljük a városi virágpiac virágforgalmát a jelentősebb növénytelepítési időszakokban, illetve virágeladás szempontjából a jeles napokon történő, árukínálatot.

Iskolánk Ökoligetének megvalósításában és ápolásában aktívan vesznek részt tanulóink.

 

"Virágos Magyarországért"

Szakiskola - Virágkötő - Süsü a sárkány 2010-től 2017-ig sikeresen működött a Városgondnokság és az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulóinak programsorozata. Az esélyegyenlőségi tematikus eseményeihez szervesen illeszkedett a Virágos Magyarországért verseny előkészületeiben, való aktív részvétel. Spanyárné Halász Szilvia a város főkertészének vezetésével sajátos nevelési igényű tanulók vehettek részt a rendezett környezet kialakításában, gondozásában, növényültetési programjában. A helyszín Székesfehérvár központi parkja, ahol már tábla is hirdeti közös világunkat, a társadalmi elfogadás jegyében.

Külön örömünkre szolgált Kunzéné Fellegi Katalin látogatása, aki hosszú idő óta elkötelezetten segítette a másságuk miatt nehezen beilleszkedő gyerekeket, valamint fővédnöke a Virágos Magyarországért versenynek. Székesfehérvár városa újra pályázott erre az igazán színvonalas, határokon is túlnyúló versenyre, céljául tűzve, hogy megmutathassa a településen élők összefogását, környezettudatos gondolkodását, természeti és építészeti örökségét. Az idén, 2019-ben Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen pedig a fődíjat nyerte el Székesfehérvár, míg Spanyárné Halász Szilvia munkáját az év főkertésze címmel ismerték el.

Szakiskola - Virágkötő - virágruhába öltözött ... Példaértékű, hogy mindezek megvalósításához nevelési-oktatási intézményként az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI intézménye csatlakozhatott. Az együttgondolkodás és együttdolgozás nem véletlen, hiszen a versenykiírás környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció feltételrendszerében szerepel a - nevelési- oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei, valamint – az ifjúság részvétele a nevelési-oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa-és növényültetési programokban.

 

"Virágálom Pünkösdkor" című rendezvény

Virágba borul a Városház tér és környéke, jelentős köztéri alkotások, emlékjelek, kapuk öltöznek virágdíszbe. A színes kavalkádnak iskolánk évek óta résztvevője.
Nagy sikerrel árusítjuk Székesfehérvár belvárosában a karácsonyi vásárban tanulóink által készített ajándék termékeket.

Évente több alkalommal járunk virágkötészeti bemutatókon és kiállításokon.

Rendszeresen részt veszünk szakmai bemutatókon, ahol virágkötő mester segítségével ismerhetjük meg a legújabb trendeket, technikákat.

 • Korok Virágok Kiállítás Nagytétény
 • Virágkötő tanulóknak szervezett szakmai napon való részvétel: Szigetszentmiklóson FLÓRA HUNGÁRIA nagybani virágpiacon.
 • Tata Víz-Zene-Virágfesztivál

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

"Járványügyi eljárásrend":

Seregélyesi út 123.
Szekfű Gy. u. 6.
Budai út 90.


Étkezési díj térítése: e-számlán

Étkezési térítési díjak 2020 szeptember 1-től

Az étkezés lemondásának rendje változik

Tájékoztatás szünidei étkeztetésről

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt