Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

ESZKÖZKÉSZÍTŐ MŰHELY

Inklúziót segítő szakmai műhely: Fejlesztő eszközök, játékok készítése a tanulási képességek fejlesztéséhez c. jó gyakorlat

A jó gyakorlat elsődleges célja a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése. Az egyes fejlesztési területekhez használható fejlesztő eszközök elkészítési technikájának elsajátításával a pedagógus kompetenciái fejlődnek a differenciált tanulásirányítás, a komplex irányú fejlesztő tevékenység területén. Költség hatékony módon bővül az intézmény eszközkészlete. A jó gyakorlat további célja a gyermekek bevonása egyes eszközök elkészítésébe, melynek eredményeképpen a fejlesztő hatás hatványozódik, mivel a gyermek képességei a készítés és a használat során is fejlődnek.

A jó gyakorlat a napi oktatásban a differenciált feladatadáshoz nyújt gyakorlati ötleteket annak érdekében, hogy a különböző tanulási, magatartási problémákkal küzdő, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése befogadás szinten valósuljon meg. Az egyéni képességekhez igazított fejlesztő feladatok eszköztárának bővítésével segítséget ad a frontális óraszervezéstől eltérő tanulásszervezés megvalósításához és az egyéni fejlesztéshez.

A jó gyakorlat minden intézménytípusban, települési és térségi jellemzőktől függetlenül alkalmazható és működőképes.

A jó gyakorlat újszerűsége abban rejlik, hogy egyedülálló módon ötvözi a pedagógiai hatásokat a fejlesztési folyamatban. A jó gyakorlat első lépésben szakmai műhelymunkát jelent, ahol a pedagógusok elkészítik a kiválasztott eszközöket, játékokat. Második lépésben tanórai vagy tanórán kívüli keretben a pedagógus(ok) irányításával a gyermekek készítik el a fejlesztőeszközöket. A harmadik lépés az eszköz használata, azaz maga a fejlesztés.

Kipróbált, és folyamatosan bővített program.

Az eszközkészítő műhely eddigi foglalkozásai:
  1. Finommozgások fejlesztése (2005)
  2. Fejlesztő eszközök, játékok alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban (2008)
  3. Fejlesztő eszközök, játékok készítése a grafomotorika fejlesztésére (2009)
  4. Fejlesztő eszközök, játékok készítése a kognitív funkciók/ megismerő tevékenységek fejlesztésére (2010)
  5. Fajátékok készítése a tanulási képességek fejlesztéséhez (2012)
  6. Csigaprojekt- saját készítésű fejlesztő eszközök alkalmazása az inkluzív pedagógiai gyakorlatban (2013)
  7. Újabb ötletek a fejlesztő munkához természetes anyagok felhasználásával (2014)

eszközkészítő műhely eszközkészítő műhely Megjelent az eszközök elkészítési technikáját tartalmazó kiadvány Eszköztár címmel. A gyűjtemény fényképekkel együtt tartalmazza az eszközök, játékok elkészítésének részletes leírását, az anyag és eszközszükségletet, praktikus tanácsokat, ötleteket, variációkat a felhasználáshoz. Fejlesztési területenként csoportosítva jelenik meg benne egy-egy eszköz bemutatása. Mivel a fejlesztés komplex tevékenység- átfedés előfordulhat-, így ahhoz a területhez került, ahol elsődlegesen várható használatának fejlesztő hatása.

CD formában a kiadvány melléklete a Sablontár, melyben megtalálhatók az alaklemezek, sablonok és alaplapok.
eszközkészítő műhely - CD

Az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez könyvtárunkból kölcsönözhető az Eszköztár című kiadvány, továbbá megtalálhatók a foglalkozásokhoz készült módszertani segédanyagok, tevékenységjavaslatok: Finommotorika fejlesztése, Kognitív funkciók/ megismerő tevékenységek fejlesztése, Famunkák alapismeretei, Csigaprojekt- Ötlettár, Földfestékek, Természetes alapanyagú ragasztók címmel.

Megyerné Fodor Zsuzsanna, "jó gyakorlat " mentorpedagógus

Eszközkészítő Mühely fotógalériája

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt