Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

50 éves lett az iskola


Segéd-Kezek módszertani magazin

VIDEÓGALÉRIA


VideóGalária

FOTÓGALÉRIÁK

AUTIZMUS

1. Az autizmus-specifikus ellátás kialakulásának története a városban

Székesfehérváron az autizmussal élő gyermekek, fiatalok szervezett ellátása 22 évvel ezelőtt kezdődött meg. 1992-ben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy speciális csoport létrehozásának feltételeit teremtette meg. A csoport az Arany János Általános Iskola és Szakiskola kihelyezett tanulócsoportjaként működött a Táncsics Mihály Általános Iskola épületében. 1993-ban sikerült kedvezőbb tárgyi, környezeti feltételeket teremteni, a csoport átkerült a Szivárvány Óvoda egy különálló épületébe.

A 90-es években folyamatosan emelkedett a tanulók létszáma, egyre inkább szűkösnek bizonyult az épület. 1998-ban az Önkormányzat Közgyűlése az autista csoportok önálló épületben történő elhelyezéséről hozott határozatot, így a következő év januárjában a Palotai út 52. szám alatt három csoport egész napos fejlesztése kezdődött meg.

2006-ban két jelentős esemény következett be az ellátás történetében: az Önkormányzat megteremtette az általános iskolát befejezett tanulók számára működő csoport személyi és tárgyi feltételeit, illetve a magasan funkcionáló autista tanulók számára működő csoport egy normál általános iskolában került elhelyezésre lokális, szociális és esetenként funkcionális integráció céljából. A telephely két év múlva helyhiány miatt sajnos megszűnt, de az integrációra felkészítő program továbbra is magas színvonalon működött.

Az autizmussal élő gyermekek speciális óvodai ellátása 1998-ban kezdődött meg a városban. A Pozsonyi Úti Óvodában az Önkormányzat külön óvodai csoportot hozott létre. A csoportban két fejlesztőpedagógus és egy gyógypedagógus végzettségű óvónő, valamint a gyógypedagógiai asszisztens és dajka foglalkozik a gyermekekkel.

A két, autizmus ellátásban részt vevő intézmény folyamatos szakmai kapcsolatban áll egymással, az iskolás autizmussal élő tanulók egy része a Pozsonyi Úti Óvodából érkezik.

2. A jelenlegi sérülés specifikus intézményi ellátás

Jelenleg 8 csoportban (A, B, C, D, E, F, G, H) zajlik az autizmussal élő tanulók gyógypedagógiai ellátása az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI-ben. Két csoport a Ligetsori telephelye, hat csoport pedig a Szekfű Gyula utcai székhelyen működik. Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete elkötelezett a sajátos nevelési igényű tanulók – köztük az autizmussal élők – magas szintű habilitációs és rehabilitációs ellátásáért, így elmondható, hogy a csoportokban a magas szintű szakmai munka személyi, tárgyi és környezeti feltételei biztosítottak.

A csoportok kialakítása a gyermekek egyén fejlettségi szintje, szociális és kommunikációs képességei alapján történik. A csoportok létszáma átlagosan 6-7 fő. A gyermekek állapota és speciális nevelési szükségletei megkívánják, hogy egyidejűleg 2 gyógypedagógus foglalkozzon a csoporttal. Az oktató-nevelő munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

A csoportszobák berendezése megfelel a strukturált oktatás feltételeinek, az autizmussal élő gyermekek egyéni szükségleteinek.

Az oktató-nevelő munkához és az egyéni fejlesztéshez szükséges eszközök rendelkezésükre állnak és az intézményünk pályázatok útján folyamatosan bővíti eszközkészletét.

3. Az integráltan nevelt autizmussal élő gyermekek speciális ellátása

Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete nemcsak a szegregált körülmények között nevelkedő gyermekek speciális ellátásának feltételeit biztosítja, hanem kiemelt figyelmet fordít a tankerület óvodáiban, iskoláiban, a többi gyermekkel együtt nevelkedő autizmussal élő gyermekekre is.

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény autizmus specifikus szakemberei utazó gyógypedagógusként nyújtanak gyógypedagógiai szolgáltatást az integrált nevelés segítése céljából. Tevékenységük nem csak a gyermekek egyéni fejlesztésére terjed ki, hanem a fogadó pedagógusok munkájának támogatására is. Rendszeres konzultációval, egyéni fejlesztési tervvel, inklúziót segítő szakmai műhellyel, módszertani folyóirat kiadásával segítik az autizmussal élő gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat, egyéb szakembereket és szülőket.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete a sajátos nevelési igény megállapításától kezdődően a tanköteles kor végéig sokoldalú szolgáltatások nyújtásával biztosítja a autizmussal élő gyermekek, fiatalok sérülés specifikus gyógypedagógiai ellátását.

Színes Logó - Arany jános Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt