Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

Szakiskola

A Szakiskolában folyó képzés

„ Ha a sokféleség közös alapot és célt talál,
nagy dolgokat szülhet.
Mindenki megőrzi, másságát - de egy irányba húz.
Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.”
(Müller Péter)

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a Szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési–oktatási intézmény. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő–oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, valamint a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátításához. Felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra, a tanulók társadalmi beilleszkedésére.

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésre nevelés.

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, a szakképesítés megszerzése. Fontos törekvésünk, hogy az Szakiskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő–piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákra tegyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban. A speciális szakiskolának, a benne folyó pedagógiai tevékenységnek elsősorban a fiatalok szakemberré válásának előkészítését, a munkára, a szakmai hivatásra való nevelését kell szolgálnia, mindazon diákélményekkel együtt melyek meghatározói ennek a korosztálynak, társadalmi beilleszkedésüknek.

Intézményegység–vezető

Színes Logó - Arany jános Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt