Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

Szakiskola – KERTI MUNKÁS rész–szakképesítés

A Kerti munkás a kertész szakképesítés rész–szakképesítése.

OKJ–azonosító: 34 622 02

A Kerti munkás rész–szakképesítés:
  • A rész–szakképesítés azonosító száma: 21 622 01
  • A rész–szakképesítés megnevezése: Kerti munkás
  • Hozzárendelt FEOR szám: 6113-3114
  • Szakképzési évfolyamok száma: 2
  • Elmélet aránya: 30%
  • Gyakorlat aránya: 70%
  • Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

 

Személyi követelmények

Átlagosnak megfelelő fizikai állóképesség, monotónia tűrés, rendszeretet, felelősségérzet.

 

A foglalkozás sajátosságai, jellemző feladatok

A kertész szaporítja, neveli és gondozza a különböző szabadföldi vagy melegházi, egynyári, illetve évelő növényeket, bokrokat és fákat. A növényeket virágjukért, különös alakú és színű leveleikért, esetleg egyedi alakjukért termesztik.

A munkákat változatos környezetben (szabadban, üvegházban, magas páratartalom mellett), de gyakran szélsőséges időjárási viszonyok között végzi. A virágok termesztéséhez jó látásra és színlátásra van szüksége (pl. virágok osztályozása).

Szakiskola - Kerti munkás - gyakorlat A sokféle növény eltérő biológiai jellemzőiből, termesztési igényeiből adódóan fontos a fokozott odafigyelés, a felelősségteljes és gondos hozzáállás.
Egyes munkaműveleteknél (pl. átültetés, földlabdakészítés, ládacipelés) elengedhetetlen a megfelelő kondíció, elsősorban azonban nagy kézügyességre, finom és összehangolt munkára van szükség. Sokszor kell guggoló, térdelő testhelyzetben dolgozni.

 

A Kerti munkás rész–szakképesítés képzés célja

A ház körüli és háztáji díszkertekben és árutermelő kertekben az alapvető kertészeti tevékenységek elvégzésére alkalmas munkások képzése.

Olyan szakképesítéssel rendelkező kerti munkások képzése, akik vállalkozhatnak a legfontosabb kerti haszonnövények – gyümölcs, szőlő, zöldségfélék – szaporítására, telepítésére, felnevelésük alapvető munkáinak végzésére. A kerti haszonnövények szakszerű szüretelési, árukikészítési, tárolási munkáinak ellátására. Díszkertekben a díszfák, díszcserjék gondozására, a gyep– és virágfelület, valamint a belső utak karbantartására.

A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek (egyéni igényeknek megfelelően) egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezek megvalósítását a képzés során fejlesztő foglakozások, szocializációs programok segítik.

 

A Kerti munkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A szakképesített kerti munkás vállalkozhat a legfontosabb kerti haszonnövények – gyümölcstermelő növények, szőlő, zöldségfélék –, a leggyakrabban alkalmazott kerti dísznövények telepítésére, felnevelésük alapvető munkáinak elvégzésére.

A termőkorú gyümölcsfák és szőlő fenntartó–karbantartó technológiai műveleteinek, az éves ápolási munkáinak végzésére. A zöldségfélék termesztéstechnológiai műveleteinek alkalmazására.

A kerti haszonnövények szakszerű szüretelési, árukikészítési, tárolási munkáinak ellátására. Díszkertekben a díszfák, díszcserjék gondozására, a gyep– és virágfelület, valamint a belső utak karbantartására, olyan növénytermesztési tevékenység végzésére, mely zömében fizikai munkát jelent. A fentieken túl a saját maga által előállított termékeket piacon, utcán, vásárban árusíthatja.

A kerti munkás kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat, talajmunkát, gyomirtást, tápanyag–utánpótlást, öntözést végez, használja és karbantartja a kéziszerszámokat és eszközöket.

A fényviszonyokat, a hőmérsékleti viszonyokat szabályozza. Növényvédelmi feladatot lát el, a növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik.

Szakiskola - Kerti munkás - gyakorlat Gyümölcsöst telepít és gondoz, betakarítja és csomagolja a gyümölcsöt. Elvégzi szőlő telepítését, gondozását és betakarítását. Szabadföldi zöldségtermesztést, zöldséghajtatást folytat, zöldségnövényt szaporít és ápol, elvégzi a zöldségek betakarítását, csomagolását.

Betartja a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, minőségbiztosítási, környezetvédelmi jogszabályokat, gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről.

 

A Kerti munkás szakképesítés, vizsgáztatás

A vizsgáztatás szempontjaira a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az irányadó.

A felmentés feltételei: A vizsgára egyénileg is felkészülhet a vizsgázó, a vizsgarészek alól felmentés nem, de a mozgásszervi testi fogyatékosok részére a gyakorlati vizsgán kedvezmény adható.

A vizsgára bocsátás szakmai feltételei

A kerti munkás képesítés megszerzéséhez – iskolarendszeren kívüli képzés esetében is – gyakorlati foglalkozásokat a naptári évben úgy kell megszervezni, hogy a kertészeti kultúrák minden vegetációs fázisában és nyugalmi idejében legyen lehetőség a munkák begyakorlására. Az egyéni felkészülés esetén olyan minimum egy éves gyakorlatot kell hitelt érdemlően igazolni, amelyet haszon- és díszkertben (kertekben) a dísznövény–, szőlő–, gyümölcs– és zöldségtermesztés, parkgondozás területén szerzett a jelölt.

 

Elhelyezkedési lehetőségek, munkaerő–piaci kereslet

Növénytermesztéssel foglalkozó üzemekben, vállalkozásoknál, parképítéssel, fenntartással foglalkozó intézményeknél.

Az emberek igénye a környezetük szépítésére, fák, virágos növények telepítésér folyamatosan nő, ezért a szakmában várhatóan a jövőben is jó elhelyezkedési lehetőségek lesznek.

Szőlőtermesztő üzemekben, gyümölcstermesztő üzemekben, zöldségtermesztő üzemekben, faiskolai lerakatok alkalmazottjaként helyezkedhet el.

Díszkertekben a díszfák, díszcserjék gondozására, a gyep– és virágfelületek, valamint a belső utak karbantartására is alkalmazzák az ilyen végzettségű szakembert.

Karrierlehetőségek, további szakmák

  • Alap–szakképesítés: Kertész. A kerti munkás a kertész szakképesítés rész–szakképesítése
  • Egyéb elágazások: Dohánykertész, Gyümölcstermesztő, Szőlőtermesztő, Zöldségtermesztő
  • Rész–szakképesítések: Fűszernövény–termesztő, Gombatermesztő, Gyógynövénytermesztő

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt