Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS HÁLÓZAT

Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Intézményegység-vezető A sajátos nevelési igény közoktatási fogalom. Azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a körét jelenti, akik a Szakértői Bizottság vizsgálata nyomán született szakértői vélemény alapján érzékszeri, értelmi, mozgásszervi vagy beszédfogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral, pszichés fejlődési zavarral, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozott fogyatékossággal küzdenek Ellátásuk történhet külön e célra létrehozott, speciális gyógypedagógiai intézményben, vagy integráltan, a többségi nevelési-oktatási intézményben. Az utazó gyógypedagógiai hálózat ez utóbbi intézményekben nyújt segítséget, biztosítva az esélyegyenlőséget az együttnevelésben az óvodától a középiskoláig.

2005 szeptemberében intézményünk gyógypedagógusai utazószakember–hálózat keretében kezdték meg az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs ellátást. Ekkor még csak Székesfehérváron, 3 óvodában és 10 iskolában összesen 68 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni vagy kiscsoportos fejlesztését végezte 10 gyógypedagógus kollégánk.

Az utazószakember hálózat fokozatos kiépítése nyomán mára a Székesfehérvári Tankerületi Központ területén habilitációs fejlesztésben részesülők száma ötvennél több intézményben átlagosan 350 gyermek, tanuló. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet a folyamatos tanévi igények függvényében közel 60 utazó gyógypedagógus, konduktor végzi.

Az utazó szakember hálózatban részt vevő gyógypedagógusok a gyermek, tanuló sérülésének, fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkeznek, ezért minden sérülési típus esetén szakszerű ellátást tudunk nyújtani. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat különböző terápiák is kiegészítik: dyslexia, dysgraphia és dyscalculia prevenció és terápia, szenzomotoros integrációs terápia, alapozó terápia, logopédiai terápia, valamint ellátunk konduktív pedagógiai megsegítést igénylő tanulókat is. A többségi intézmények számára fejlesztő eszköz- és játékkölcsönzéssel is segítjük az integrált nevelés-oktatást. A szolgáltatást szülők is térítésmentesen igényelhetik.

Utazó pedagógus

A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai diagnosztikus mérések nyomán készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni, mikrocsoportos vagy kiscsoportos szervezeti formában valósulnak meg. Az utazó gyógypedagógiai tevékenység során arra törekszünk, hogy valamennyi tanuló részvételét biztosítsuk a tanulási folyamatban. A tanulási képességek megalapozásával, fejlesztésével csökken a tanulási kudarc, hatékonyabbá válik a tanórai részvétel, az egyéni különbségek figyelembe vételével megvalósulhat az individualizált oktatás.

A gyermekkel, tanulóval való közvetlen foglalkozáson túl a többségi intézmények pedagógusaival, szükség esetén a tanuló szüleivel való folyamatos konzultáció, a szakértői vélemények értelmezése, a munkánk alapját képező egyéni fejlesztési tervek megismertetése, a tanórákon történő hospitálás, segítségnyújtás is hozzátartozik az utazó gyógypedagógus feladatköréhez.

A tanulási képességek megalapozása nyomán segítjük megvalósítani a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelkedők számára az esélyegyenlőség megteremtésével az iskola sikeres elvégzését, a pályaválasztás, szakmatanulás előkészítését, ennek nyomán az érintettek sikeres társadalmi integrációját.

Lugosiné Neumann Márta, Intézményegység–vezető

Színes Logó - Arany jános Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt