Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

Tematikus programhét 2014. április 7-8-9.

Április 7.

10:00-12:30 – Alba Pláza előtti esélyegyenlőségi kert – tanulóink Spanyárné Halász Szilvia főkertész asszony és Zákányi Tamás úr segítségével a parkban virágot ültetnek, padokat festenek többségi iskolás tanulókkal együtt.

10:00-12:30 – Alba Pláza Ételudvar előtti területén szakmai börze. Szakmák bemutatása, termékbemutatók, kézműves foglalkozások az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói és pedagógusai irányításával.

Április 8.

10:00-12:30 – Alba Pláza előtti esélyegyenlőségi kert – tanulóink Spanyárné Halász Szilvia főkertész asszony és Zákányi Tamás úr segítségével a parkban virágot ültetnek, padokat festenek többségi iskolás tanulókkal együtt.

Április 9.

9:00 – Regisztráció

10:00 – Iskola a városért konferencia – Speciális szakiskolák integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon. – A programtámogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Miniszter biztosítja az alább felsorolt részletes program szerint.

részletes program: ISKOLA A VÁROSÉRT KONFERENCIA

IDŐPONT: 10.00 - 15.00 - óra között
HELYSZÍN: Arany János EGYMI - Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.

 • 9.00 -10.00 - REGISZTRÁCIÓ
 • 10.00 - Bartyik Mihályné - igazgató - bemutatkozó köszöntője - előadás
 • 10.15 - Fülöp Anita - intézményegység-vezető – előadás - "Iskola a városért" - tematikus programsorozat
 • 10.30 – Spanyárné Halász Szilvia - városi főkertész - előadás – "Virágos Magyarországért" – verseny előkészületei és eseményei - fogyatékkal élők bevonása a környezetszépítésbe – "...mert közös a világunk" – díj megalapítása
 • 11.00 - Dr. Cser-Palkovics András - polgármester úr - köszöntő
 • 11.10 - Mayer Andrea KLIK Szakképzési Elnökhelyettes Asszony - köszöntő
 • 11.20 – Müller István – SPECOE – elnök – Speciális Szakiskolák integrációja a többségi szakképzéshez és a tanulók foglalkoztathatóvá tétele az elsődleges munkaerőpiacon - a projekt ismertetése
 • 11.30 - Bodó Beáta - Újbudai Speciális Szakiskola - igazgatóhelyettes – előadás – "SZKTV – rendszere - eredményei"
 • 12.00 - 13.00 - EBÉD – állófogadás
 • 13.00 – Dr. Gombás Katalin – Közjóléti és kommunikációs osztályvezető – előadás - "A természet erejével a városért." VADEX Mezőföldi Zrt.
 • 13.15 - Margitics Ákos - MelóDiák - Észak-Dunántul - Iskolaszövetkezet vezetője
 • 13.30 - Hermann-né Nagy Veronika - Hatpöttyös Étterem - MHGY (Munkahelyi Gyakorlat) – ismertetése
 • 13.45 – Macher Endréné – Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. – MHGY (Munkahelyi Gyakorlat) - ismertetése
 • 14.00 - ÖTLETBÖRZE, WORKSHOP

A programtámogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Miniszter biztosítja.

Kapcsolódó videók (mindkét felvételt a Fehérvári tv készítette - Híradóból részlet):

Konferenciáról   Esélyegyenlőség

 

Esélyegyenlőségi tematikus program 2012-2013

A gyógypedagógiai intézmények és az önkormányzati -, civil-, valamint az üzleti szféra szereplőinek együttműködése a fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci integrációjának jegyében.

Napjainkban egyre fontosabb szerepe van a sajátos nevelési igényű fiatalokat érintő problémák megfelelő kezelésének.
A társadalom speciális helyzetű rétegcsoportjának foglakoztatási hiányát, munkanélkülivé válását elsősorban alacsony iskolázottsági szintjük, szakmai képzettségük hiánya okozza; beilleszkedésüket, munkaerő-piaci részvételük megalapozását, folyamatos biztosítását megfelelő képzéssel lehet elősegíteni, javítani.
A fogyatékossággal élő emberek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére irányuló törekvések nemzetközi szinten kifejeződtek, és a "Madridi gondolatok" jegyében zajlottak.
Ezek a gondolatok tartalmazzák - többek között -, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, a sajátos nevelési igényűek csoportjába tartozók számára meg kell teremteni önmagukban és környezetükben mindazon feltételeket, amelyek számukra esélyt teremtenek a felnőtt életben való boldoguláshoz, képességük szerinti társadalmi beilleszkedésükhöz.

Az SNI tanulók társadalomba történő beilleszkedése kiemelten kezeli az esélyegyenlőség ügyét, mely széles körű társadalmi összefogást igényel.
Az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, valamint Székesfehérvár Városgondnoksága ezeknek a gondolatoknak a jegyében - többségi iskolák segítségével - esélyegyenlőségi tematikus programsorozatot indított. Sajtótájékoztatót tartott, kiállítást rendezett, író-olvasó interaktív foglalkozást, konferenciát szervezett, padokat újított fel, valamint növényeket ültetett és kertészeti munkákat végzett a megyeszékhely egyik legforgalmasabb területén.
Az együttműködés nagyban segíti az érintett fiatalokat abban, hogy aktív résztvevői lehessenek a munkaerőpiacnak. A városgondnokság szakemberei teljes odafigyeléssel segítették és támogatták a diákok munkálkodásait, melynek során előrevetítették a jövőbeni szorosabb együttműködés lehetőségét is. Különösen fontos ez a szakmai-gyakorlati oktatás tekintetében, hiszen az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-ben már évek óta folyik virágkötő-képzés is. A közös értékteremtő munka igazi példaként szolgája a társadalmi elfogadás-befogadás létjogosultságát, hiszen közös a világunk, melyben élünk.
A "fogyatékkal élő" (esetünkben tanulásban akadályozott) emberek teljes értékű életének, az esélyegyenlőségük biztosításának érdekében a szakképzés területén komoly feladatok adódnak.
A területen kiemelt tennivaló olyan oktatási, szakoktatási intézmények létrehozása, amelyek az oktatott szakmák által, a társadalmi beilleszkedést segítik, megelőzik a kirekesztést, lehetővé teszik az életminőség javítását. A meglévő speciális szakiskolai képzés folyamatos strukturális és tartalmi fejlesztése teheti megvalósíthatóvá az esélyegyenlőség javítását, a munkába állást és a munkában tartást segítő szakmai képzést.
A napjainkban bevezetésre kerülő moduláris képzési forma lehetővé teszi, hogy egy-egy szakma elsajátítása során azok a tanulók, akik nem tudják teljesíteni a szakmunkás-bizo-nyítvány megszerzéséhez szükséges követelményeket, alacsonyabb, rész-szakma képesítéssel fejezzék be tanulmányaikat. Kiemelten nagy fontosságú ez, mivel egyre több súlyos- és halmozottan sérült diák jelenik meg képzésünkben. Mindehhez segítéségül szolgál az a fajta tudásmegosztás, mely napjainkban "Jó gyakorlat" néven vált ismertté. A "Jó gyakorlat" olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és -működésben megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az, hogy valami innovatív, azt is jelenti, hogy új vagy az eddig létezőktől különböző megoldásokat tud kínálni az adott területen vagy közösségben.
A megoldások lehetnek teljesen újak vagy más területekről átvettek, egyesített tudásokon is alapulhatnak az alábbiak szerint, melyek az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI intézményének "jó gyakorlatai".

 1. "Arany ház" - tanulási problémákkal küzdő gyermekek egyéni fejlesztése
 2. "Esőemberkék az iskolában" - autizmussal élő tanulók integrált nevelése-oktatása
 3. "Inklúziót segítő szakmai műhely" - fejlesztő eszközök, játékok készítése a tanulási képességek fejlesztéséhez
 4. "Vízkereszttől Karácsonyig" - ismerkedés a jeles napokkal a napköziben
 5. "Hétmérföldön túl ... (az élet)" - komplex szakiskolai szabadidős program a társadalmi integrációra való felkészítés SNI tanulók számára
 6. "Szak-MA" - differenciált segítségnyújtás a szakma tanulásához, a munkavállalás előkészítése
 7. "...mert közös a világunk." - az integrált foglalkoztatásra jogosult SNI személy megfelelő munkahelyének megtalálása

Iskolánk annak ellenére, hogy szegregált intézmény, rendkívül fontosnak tartja az integráció, inklúzió jelentőségét, a fiatalok társadalmi Oklevél beilleszkedésének segítését a társadalom érzékenyítését eme szegmens felé. Esélyegyenlőségi tematikus programunk, valamint a közelmúlt eseményei inspiráltak minket arra, hogy évről évre megrendezve hagyományt teremtsünk.

Munkánkat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott oklevél ismerte el, melyet a VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT Országos Környezetszépítő Verseny alkalmából vehetett át iskolánk igazgatója, Bartyik Mihályné.

 

PROGRAMOK – 2013

A Székesfehérvári Városgondnoksága Kft. Bozai István ügyvezető igazgató segítségével ismételten, a tavalyi évhez hasonlóan, Székesfehérvár egyik legforgalmasabb és legszebb szabadterén végezhettünk értékteremtő munkát. A köztéri padok csiszolásával és a park gondozásával, virágültetéssel szervesen bekapcsolódhattunk a városszépítő munkába, folyamatos szakmai segítséget kapva a város főkertészétől, Spanyárné Halász Szilviától. Valamennyi tevékenységi területen többségi iskolák tanulói és diákjai - ahogy a korábbi gyakorlatban - is segítettek a befogadó pedagógia és befogadó társadalom jegyében.

Színes műsorral mutatkozhattak be a résztvevő szegregált intézmények diákjai. Helyszínül az Alba Pláza központi tere szolgált, ahol valóban a járókelők is részesei lehettek a társadalmi beilleszkedés, érzékenyítés fontos folyamatának. Vámos Zsolt igazgató úr kivételes egyénisége és kitartó munkája valamennyi helyzetben segítségünkre szolgált.
Vidéki vendégeinket a bemutató után Cser-Palkovics András polgármester úr fogadta hivatalában, szívélyesen bemutatva annak munkáját.
Nagykanizsa és Budapest nemcsak bekapcsolódott a mi rendezvényeinkbe, hanem saját tematikus hetet is rendezett a helyi Plázában.

Kézműves foglalkozásunk ez alkalommal a húsvéti készülődés jegyében zajlott, mégpedig valamennyi iskolánkban tanulható szakmát invitálva segítségül.

Színjátszó kör interaktív játékai színesítették a programsorozatot, a társadalmi beilleszkedés, munkába állás szituációs gyakorlataival.

Vidi – Pécs kupameccs keretében felvezethettük a focistákat, a gyerekek 21 db fehér lufit engedtek fel, valamint a kezdőrúgást is intézményünk tanulója végezhette el, megemlékezve a Down-szindróma világnapjáról.

Autizmus Világnapja, az iskola kereteiben került megrendezésre, bővítve az esélyegyenlőségi tematikus hét színes programpalettáját.

"Csiga projekt" segítette a többségi iskolák kollégáit, továbbá valamennyi kedves érdeklődőt, milyen konkrét eszközökkel lehet segíteni a sajátos nevelési igényű gyermekeket a játék nyelvén. Vendégünk Nagy Bandó András volt.

"Pünkösdi Virágálom" amit ebben az évben is tovább álmodhattunk, városunk köztéri szobrainak díszítésével.

Nyilvánosság: Valamennyi média képviselője jelen volt eseményeinken, akár írott, akár elektronikus formában történt híradásuk.

Speciális szakiskolánk a tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa, mely középfokú nevelési-oktatási intézmény. A gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt a szakma tanulásához, a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez, felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra. A szakképző évfolyamok a szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítő pedagógiai szakaszát jelentik, ahol olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése folyik, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket és foglalkozásokat.

Az Esélyegyenlőségi Tematikus Programsorozat lehetőségeiből merítve, valamint a városgondnokság főkertészétől – Spanyárné Halász Szilviától – kapott maximális támogatottságot figyelembe véve, az iskola adottságait hozzátéve, a szakmabővítés lehetőségeit kihasználva, a 2013/2014-es tanévtől új szakmát indíthatunk. A kerti-munkás szakma a mai munkaerő-piaci elvárásoknak megfelel. Az igények és a lehetőségek messzemenően találkoznak Környezetszépítő tevékenységünket még inkább folytatni tudjuk, bővíteni, színesíteni ezzel a területtel.

Ide tartozik kiváló kezdeményezésként a "MERT KÖZÖS A VILÁGUNK" díj megalapítása, ami szintén Spanyárné Halász Szilvia nevéhez fűződik. Végleges formát a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottságának 2013. június 17-i ülésén kapott:

... " Spanyárné Halász Szilvia, nemzetközi zsűritag, régióvezető hivatalos levélben eljuttatta az Szervező Bizottság felé az alábbi kérelmét. Kérelmében megfogalmazta, hogy „MERT KÖZÖS A VILÁGUNK” elnevezéssel egy díjat szeretne alapítani, amelyet minden évben odaadományoz egy olyan oktatási intézmény számára, amely speciális nevelést igénylő gyermekek képzését végzi, bevonva őket a közterületek, zöldfelületek ápolásába, fenntartásába, szépítésébe. A díj egy oklevél és 100.000 Ft,-. A beérkező javaslatok alapján a díj odaítélésében segédkezik Bartyik Mihályné, a székesfehérvári Arany János Speciális Iskola igazgatónője. A díj alapítására vonatkozó javaslatot Dr. Bocsi Andrea szavazásra bocsátotta. Az Szervező Bizottság egyhangúan elfogadta a „MERT KÖZÖS A VILÁGUNK” díj megalapítását. " ...

 

PROGRAMOK – 2012

Vidi – Loki mérkőzés, ahol a tanulók találkozhattak ismert sportolókkal, velük együtt vonulhattak a pályára, valamint a szünetben, kollégák segítségével rövid zenés bemutatót tarthattak.

Sajtótájékoztató, melyen bemutatkozhattak hasonló intézmények, valamint az egész rendezvénysorozat megfelelő nyilvánosságot kaphatott.

Kiállítás, a Down-szindrómás fotósorozathoz igazodva, az iskola tevékenységi köreit mutatta be, a korai fejlesztéstől egészen a munkába állásig.

Kézműves foglalkozást tarthattunk - a PLÁZA civil korzó területén, ahol rendkívül sokan csatlakoztak a terményekből, gyöngyökből és papírból készült különböző alkotások elkészítéséhez.

A Városgondnokság segítségével Székesfehérvár egyik legforgalmasabb és legszebb szabadterén végezhettünk értékteremtő munkát. A köztéri padok csiszolásával és a park gondozásával, virágültetéssel szervesen bekapcsolódhattunk a városszépítő munkába, folyamatos szakmai segítséget kapva a város főkertészétől, Spanyárné Halász Szilviától. Valamennyi tevékenységi területen többségi iskolák tanulói és diákjai is segítettek a befogadó pedagógia és befogadó társadalom jegyében.

Táblaavatással hagytunk jelzést a város lakói felé, miszerint, az elfogadás-befogadás, rajtunk múlik! Tevékenységükkel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy valamennyien értékteremtő, hasznos tagjai a társadalomnak.

Konferencia - "Egymásra találtunk" – gyógypedagógiai intézmények és az önkormányzati -, civil, valamint az üzleti szféra szereplőinek egymásra találása a fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci integrációjának jegyében. Kiváló előadókat hallhattunk, koncentráltan a hátrányos helyzetűek, a csökkent munkaképességűek, a fogyatékkal élők, illetve a közoktatás rendszeréből kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok munkaerőpiacra történő belépésére vonatkozóan.

Szakmai vizsgáztatás, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva nyújtanak segítséget a szakmák elsajátításához és a felnőtt életre való felkészüléshez. A 12-13. év végén (szakmától függően) a tanulók szakmunkásvizsgát tesznek, mely írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. Sikeres vizsga után az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmunkás-bizonyítványt kapnak (kivétel ez alól a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtó osztály, amely tanúsítványt ad a képzés végén).
A képzés során tanulóinknak korszerű szakmai alapműveltséget, általános és speciális alapozó szaktudást nyújtunk a szakmai munkatevékenység ellátásához.
Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra neveljük a fiatalokat, fejlesztjük tanulóink esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét.

Író-olvasó találkozó Nagy Natáliával, melyet többségi iskolában is megszerveztünk. A gyerekek interaktívan kapcsolódhattak be a művésznő könyvismertetőjébe. Átadtuk készülő könyvéhez a tanulók által gyűjtött aforizmákat, melyekben hűen visszatükröződik mit is gondolnak önmagukról és egymásról, a másság elfogadásáról. Mindezzel segítve az író munkáját készülő mesekönyvéhez, melyben a cél a társadalom érzékenyítése, sajátos nevelési igényű gyerekek elfogadása, társadalmi integrációja.

"Virágos Magyarországért" Sikeresen folytatódott a Városgondnokság és az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulóinak programsorozata. Az elmúlt hetek esélyegyenlőségi tematikus eseményeihez szervesen illeszkedett a Virágos Magyarországért verseny előkészületeiben való aktív részvétel. Spanyárné Halász Szilvia, a város főkertészének vezetésével sajátos nevelési igényű tanulók vehettek részt a rendezett környezet kialakításában, gondozásában, növényültetési programjában. A helyszín Székesfehérvár központi parkja, ahol már tábla is hirdeti közös világunkat, a társadalmi elfogadás jegyében.
Külön örömünkre szolgált Kunczéné Fellegi Katalin látogatása, aki hosszú idő óta elkötelezetten segíti a másságuk miatt nehezen beilleszkedő gyerekeket, valamint fővédnöke a Virágos Magyarországért versenynek. Székesfehérvár városa újra pályázott erre az igazán színvonalas, határokon is túlnyúló versenyre, céljául tűzve, hogy megmutathassa a településen élők összefogását, környezettudatos gondolkodását, természeti és építészeti örökségét.

Példaértékű, hogy mindezek megvalósításához nevelési-oktatási intézményként az Arany János Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI intézménye csatlakozhatott. Az együttgondolkodás és együttdolgozás nem véletlen, hiszen a versenykiírás környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció feltételrendszerében szerepel a - nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei, valamint – az ifjúság részvétele a nevelési-oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban.

"Virágálom Pünkösdkor" című rendezvényt nyolcadik alkalommal szervezi meg Székesfehérvár városa a virágkötőkkel Szakiskola - Virágkötő - Süsü a sárkány együttműködve május 25-e és május 28-a között. Virágba borul a Városház tér és környéke, jelentős köztéri alkotások, emlékjelek, kapuk öltöznek virágdíszbe. A színes kavalkádnak iskolánk évek óta résztvevője. Virágszobrok közül több utalt a játékra, gyermekkorra, mesére. Intézményünk virágkötői Süsüt a bájosan kedves, csupa szív sárkányt választották, aki méltán vált a látogatók kedvencévé.

Sajtó, média szerepe elengedhetetlen, nélkülözhetetlen. Rohamosan fejlődő világunk egyre inkább digitalizálódik, nagy ütemben terjed a kommunikáció. Célja az, hogy általunk közzétett információk az újságírókon keresztül megjelenjenek a médiákban, lehetőleg minél pozitívabb képet lefestve az adott szervezetről, intézményről, iskolánkról.

Az Európai Uniós csatlakozás által szükségessé vált a hazai közoktatás áttekintése és a versenyképessége érdekében megfelelő intézkedések, elsősorban törvénymódosítások végrehajtása (Köznevelési Törvény, Szakképzési Törvény, Felnőttképzési Törvény).
A sajátos nevelési igénnyel élő fiatalok társadalmi integrációja irányába tett lépések erősödtek. Megfogalmazódott a társadalmi integráció megvalósításának, az esélyegyenlőség megteremtéséhez vezető út egyik része, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az esélyteremtés. Az integráció a hazai közoktatási rendszerben politikai, szociális és pedagógiai célként is megjelenik, előtérbe kerültek a fogyatékossággal, sajátos nevelési igénnyel élők esélyegyenlőségének kérdései. Egyre erősödik a kérdésben felelősséggel tartozók körében az együttgondolkodás, együtt-cselekvés igénye.
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a munkaerő-piacra történő belépés segítségével - prioritáson belül a fogyatékkal élők - munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésre szolgáló, esélyt teremtő intézkedések, megoldási javaslatok teret kapnak (oktatás, képzés, foglakoztatás, szociális szolgáltatások), hiszen közös a világunk…

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt