Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézmény - Ezredéves Iskola
 

Szakiskola – KONYHAI KISEGÍTŐ rész–szakképesítés

A Konyhai Kisegítő Rész–Szakképesítés a Vendéglátás–turisztika szakmacsoporton belül, a konyhai kisegítő rész–szakképesítése.

OKJ-azonosító: 21 811 01

A Konyhai kisegítő rész–szakképesítés:

  • A rész–szakképesítés azonosító száma: 21 811 01
  • A rész–szakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő
  • A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás- turisztika
  • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
  • Szakképzési évfolyamok száma: 2
  • Elmélet aránya: 30%
  • Gyakorlat aránya: 70%

Az Iskolai előképzettség: Befejezett iskolai végzettséget nem igényel vagy iskolai előképzettség hiányában.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama, az első szak–képzési évfolyamot követően 70 óra.

Szakiskola - Konyhai kisegítő - gyakorlat Konyhai kisegítő rész–szakképesítést szerezhet minden tanuló, akit a kötelező pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton egészségügyileg alkalmasnak minősítettek (tüdőszűrő eredménye is negatív).

Szakmai alkalmassági követelmények: kifogástalan személyi higiénia, megfelelő fizikai állóképesség, esztétikai érzék, kézügyesség, kreativitás, kommunikációs képesség.

 

A Konyhai kisegítő rész–szakképesítés képzés célja:

A Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának javaslata alapján vesszük fel a gyerekeket. Egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztjük diákjainkat, megfelelő segítséggel igyekszünk tanulóinkat a legoptimálisabb tudáshoz juttatni. Az ismertek sokoldalú szemléltetésével igyekszünk a gyakorlatot megerősíteni. Gyakorlati foglalkozásainkat iskolánk tankonyhájában végezzük. Gyakori üzemlátogatásokkal tesszük színesebbé a foglalkozásokat.

Speciális szakiskolánkban a Konyhai kisegítő rész-szakképesítés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A Konyhai kisegítő rész-szakképesítés elvégzése után a fiatalok képesek lesznek:

  • Szakács felügyelete mellett végezni a munkáját,
  • Ételeket készíteni, szükség esetén tálalni: leveseket, levesbetéteket, salátákat, salátaönteteket, főzelékeket.
  • Tevékenységét a higiéniai előírások, HACCP szabályaink valamint a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával végezni.

 

A Konyhai kisegítő rész–szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szakiskola - Konyhai kisegítő - gyakorlat Konyhai kisegítő rész–szakképesítés alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei.
Előkészíti a tevékenységhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztán tartásukról.

Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételeket jellegének megfelelően előkészíti a nyers és félkész anyagokat.

Alkalmazza a konyhatechnikai műveleteket.

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama, az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra.

Gyakorlati foglalkozásokon szívesen résztvesznek tanulóink. Feladat és szabálytudatuk a munkavégzés során nagyon megbízható. Szorgalmas, kitartó munka jellemzi a konyhai kisegítő osztályba járó fiatalokat. Jó hangulatban folyik a gyakorlati oktatás, ahol szívesen kommunikálnak társaikkal és tanáraikkal.

Fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenységi formában elsődleges legyen a tanuló egészsége, balesetmentes munkavégzése.
Munkavégzés során kiegyensúlyozott, stresszmentes légkört biztosítunk, de az előírt szabályokat mind a higiénia, mind a balesetvédelem szempontjából betartjuk és betartatjuk.

Mindenkit önmagához képest fejlesztünk, sikerélményhez juttatjuk, ami nagyon nagy motiváció a gyerekek számára.

Iskolánk feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismeretek átadása, az önálló életvezetéshez szükséges képességek és készségek fejlesztése.

A szülői visszaigazolások alapján is láthatjuk a gyerekek fejlődését, önállóbb életvezetését.

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

"Járványügyi eljárásrend":

Seregélyesi út 123.
Szekfű Gy. u. 6.
Budai út 90.


Étkezési díj térítése: e-számlán

Étkezési térítési díjak 2020 szeptember 1-től

Az étkezés lemondásának rendje változik

Tájékoztatás szünidei étkeztetésről

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!



Hírek részletesen



Kréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt